Quầy thuốc Thiên Đức

Quầy thuốc Thiên Đức

TK3, TT Yên Châu, Yên Châu, Sơn La