Quầy thuốc Thiên Đức

Quầy thuốc Thiên Đức

TK Khí Tượng, TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La