Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng

Quầy thuốc Nguyễn Thị Hồng

Thôn 2, Tông Lệnh, Thuận Châu, Sơn La