Quầy thuốc Hải Hà

Quầy thuốc Hải Hà

TK40, TT Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La