Phòng Khám đK Tâm đức

Phòng Khám đK Tâm đức

39 đường Cách mạng T8, Thành phố Sơn La