Phòng chẩn trị YHCT Đức Thạnh Đường

Phòng chẩn trị YHCT Đức Thạnh Đường

374 Khu 3, Ấp Châu Thành, TT Lịch Hội Thượng, H Trần Đề, Sóc Trăng