Quầy Thuốc số 20

Quầy Thuốc số 20

tổ 2, thôn Đồng Tâm, xã Lê Lợi, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh