Quầy thuốc số 100

Quầy thuốc số 100

tổ 3, khu Trới 3, Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh