Quầy thuốc dược sĩ Nguyễn Hồng Vân

Quầy thuốc dược sĩ Nguyễn Hồng Vân

Thôn 13, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh