Nhà thuốc Vinh Huệ – (KA14)

Nhà thuốc Vinh Huệ –  (KA14)

Cầu 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh