Nhà thuốc Viên Hồng – Bùi Hữu Viên (KA14)

Nhà thuốc Viên Hồng – Bùi Hữu Viên (KA14)

785 Trần Phú, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh