Nhà thuốc Thành Trung

Nhà thuốc Thành Trung

SN 108 Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh