Nhà Thuốc Thanh Thảo

Nhà Thuốc Thanh Thảo

490 Trần Phú, Phường Cẩm Thuỷ, Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh