Nhà thuốc Thanh Nhàn – Đồng Thị Nhàn

Nhà thuốc Thanh Nhàn – Đồng Thị Nhàn

Phố mới, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh