Nhà Thuốc số 44

Nhà Thuốc số 44

kiot 15 chợ Suối Khoáng, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh