Nhà Thuốc Phong Lê

Nhà Thuốc Phong Lê

305B, Trần Phú, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh