Nhà Thuốc Phạm Thương

Nhà Thuốc Phạm Thương

56 Lý Bôn, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh