Nhà thuốc Minh Kết

Nhà  thuốc Minh Kết

SN 170 Tuệ Tĩnh, Phường Thanh Sơn, Thành Phố Uông Bí, Quảng Ninh