Nhà Thuốc Minh Huyền

Nhà Thuốc Minh Huyền

68 B Bái Tử Long, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh