Nhà thuốc Kim Chi

Nhà thuốc Kim Chi

Kiot 17 chợ Hạ Long 1,Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh