Nhà Thuốc Hồng Vân

Nhà Thuốc Hồng Vân

Thôn 13, xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh