Nhà thuốc Gia Hân

Nhà thuốc Gia Hân

kiot 121 chợ Hồng Hà, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh