Nhà thuốc Đặng Tú

Nhà thuốc Đặng Tú

Số 77 Phường Cao Thắng, Thành Phố Hạ Long, Quảng Ninh