Nhà Thuốc An Phương

Nhà Thuốc An Phương

63, tổ 86 ,khu 8 Phường Cửa Ông, Thành Phố Cẩm Phả, Quảng Ninh