Quầy thuốc Hồng Loan

Quầy thuốc Hồng Loan

Thôn Đại An Tây, Xã Hành Thuận, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi