Nhà thuốc Y học Cổ truyền – Võ Văn Thọ

Nhà thuốc Y học Cổ truyền – Võ Văn Thọ

168 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam