Hiệu thuốc số 2 – Phạm Thị Duyên

Hiệu thuốc số 2 – Phạm Thị Duyên

57 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình