Quầy thuốc Chúc Quỳnh – DS Đào Thị Thu Quỳnh

Quầy thuốc Chúc Quỳnh – DS Đào Thị Thu Quỳnh

Số 138 K9 Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ