Quầy thuốc Hải Lượng

Quầy thuốc Hải Lượng

Đối diện BV Tân Sơn, xã Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ