Nhà thuốc Nam Việt

Nhà thuốc Nam Việt

Chợ Minh Phương, Phường Minh Phương, TP Việt Trì, Phú Thọ