Nhà thuốc Trường Giang 3

Nhà thuốc Trường Giang 3

Đối diện Đình Chàng Đông, Phường Thanh Miếu, TP Việt Trì, Phú Thọ