Nhà thuốc Tiến Dung

Nhà thuốc Tiến Dung

Khu 4, xã Phú Hộ, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ