Nhà thuốc Nguyệt Châu

Nhà thuốc Nguyệt Châu

Khu 1, Vân Phú, TP Việt Trì, Phú Thọ