Nhà thuốc Khánh Linh

Nhà thuốc Khánh Linh

Phố Đường Nam, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ