Nhà thuốc 338

Nhà thuốc 338

Số nhà 34 tổ 10, Phố Phú Bình, Thị xã Phú Thọ, Phú Thọ