Quầy thuốc Nguyễn Thị Hà

Quầy thuốc Nguyễn Thị Hà

Xóm 10, Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình