Quầy thuốc An Bình

Quầy thuốc An Bình

Thôn Văn Giáp, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình