Nhà thuốc Trần Thị Điệp – (KA16)

Nhà thuốc Trần Thị Điệp – (KA16)

Chợ Ninh, TT Ninh, Yên Khánh, Ninh Bình