Nhà thuốc Thu Bôn

Nhà thuốc Thu Bôn

Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình