Nhà thuốc Oanh Phượng

Nhà thuốc Oanh Phượng

Đường Đồng Giao, Phường Bắc Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình