Quầy thuốc Tân Dược (Dì Nhàn)

Quầy thuốc Tân Dược (Dì Nhàn)

Xóm 5, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An