Quầy Thuốc Hoàng Thị Thiện

Quầy Thuốc Hoàng Thị Thiện

Chợ Mai Trang,Xã Nghị Xuân, Huyện Nghị Lộc, Nghệ An