Quầy thuốc Đậu Thị Thanh Tú

Quầy thuốc Đậu Thị Thanh Tú

Ngã Tư Chợ Sa Nam, Thị Trấn Nam Đàn, Nam Đàn, Nghệ An