Nhà thuốc Liên Tý

Nhà thuốc Liên Tý

Số 1 Nguyễn Xiển (chợ vinh), P.Hồng Sơn, TP Vinh, Nghệ An