Nhà thuốc Thuỷ Cảnh

Nhà thuốc Thuỷ Cảnh

62 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Bến Thuỷ, Thành Phố Vinh, Nghệ An