Nhà thuốc Như Hường

Nhà thuốc Như Hường

88 Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh, Nghệ An