Nhà thuốc Lành Nguyễn

Nhà thuốc Lành Nguyễn

39A Phượng Hoàng, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh, Nghệ An