Nhà thuốc 37

Nhà thuốc 37

24 An Dương Vương, Phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Nghệ An