Nhà thuốc 37

Nhà thuốc 37

123 Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Nghệ An