Quầy thuốc Việt Đức

Quầy thuốc Việt Đức

Xóm 4 ,Xuân Tiến , Xuân Trường, Nam Định